Utstakning och lägeskontroll

Utstakning
Kommunen utför endast grovutstakning. Detta innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn.

Lägeskontroll
Lägeskontrollen görs innan bygget startat för att säkerställa att byggnaden uppförs i rätt läge.

Hör gärna av dig senast fem arbetsdagar före önskad åtgärd så möjlighet finns att förbereda, beräkna och planera arbetet.

Kontakta oss

Kristina Hansson
0651-183 30
kristina.hansson@ljusdal.se

Ingeli Andersson
0651-183 01
ingeli.andersson@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter