Kommunens planarbete

All kommunal planering görs för att säkra allmänhetens intresse. Samhällsplanering är när vi planerar för vår fysiska miljö, alltså miljön runt omkring oss.

Vårt arbete gör att stora områden av mark och vatten i vår kommun tas i anspråk till bostäder, arbetsplatser, vägar, järnvägar, energiförsörjning, med mera.

För att samhället ska fungera på bästa sätt måste varje kommun planera för hur man vill nyttja kommunens mark och vatten.

Kontakta oss

Fredrik Wallby
0651-180 35
fredrik.wallby@ljusdal.se

Viktor Svensson
0651-183 27
viktor.svensson@ljusdal.se

Kerstin Johansson
0651-183 06
kerstin.johansson@ljusdal.se