Gällande detaljplaner

Översiktskarta gällande detaljplaner

Klicka på kartbilden för att ta dig till gällande detaljplaner på Kommunkartan - Ljusdals kommun

Här presenteras detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft.

Detaljplaner och områdesbestämmelser är rättsligt bindande och innehåller bestämmelser om hur marken ska användas, till vad, och hur stort man får bygga på en fastighet. Här hittar du lagakraftvunna detaljplaner. Om det är någon detaljplan/områdesbestämmelse som saknas, vänligen kontakta oss så hjälper vi er.

För att navigera i kartan använd i (informationssymbolen) för att öppna upp planhandlingar.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se

Planingenjör

Marcus Pettersson

0651-76 15 45

marcus.pettersson@ljusdal.se

Planingenjör (Översiktsplanefrågor)

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se

Planingenjör, tjänstledig åter i september 2024

Kerstin Johansson