Krisberedskap

Det moderna samhället är sårbart. Tidigare planerade man huvudsakligen för att kunna hantera krissituationer som var relaterade till militära hotbilder.

I dag är hoten mot vårt samhälle av annan karaktär, vilket ställer stora krav på kommunens verksamheter. De kommunala verksamheterna som är samhälls­viktiga måste fungera även i en krissituation.

På denna webbsida beskriver vi hur kommunen är organiserad för att hantera och leda en krissituation. Informationen syftar till att ge dig som kommun­invånare all nödvändig information vid en kris/olycka.

Säkerhetschef

Josefin Jarlheden
0651-187 28
072 - 469 99 93
josefin.jarlheden@ljusdal.se

Tf. informationschef

Sara Jerfsten
0651 - 183 91
sara.jerfsten@ljusdal.se