Samordningskansliet

Länsstyrelsen i Gävleborg och Ljusdals kommuns samordningskansli samarbetar inom ekonomi, juridik, kommunikation, samordning och administration. Vi hanterar efterarbetet efter branden, bland annat tillträde till det brandskadade området.

- Vårt uppdrag är att samordna det kvarvarande arbetet efter branden. Till exempel ska in- och utpassering i det tillträdesskyddade området ske i samråd med oss, säger Joel Isensköld från Länsstyrelsen Gävleborg och ansvarig för samordningskansliet.

- Vi välkomnar dig som är markägare eller berörd av branden att kontakta oss om du har frågor, behöver information eller bara vill prata med någon. Vi finns här för din skull, säger Joel Isensköld.

Placering

Länsstyrelsens medarbetare finns i Gävle. Om du förbokar möte kan du träffa dem i Ljusdal Energis lokaler på Hotellgatan 6D. Ljusdals kommuns medarbetare finns i förvaltningshuset, där finns även en informationspunkt om branden i huvudentrén.

Aktuellt läge

 • Ny fas för stödgrupp efter bränderna

  Från den 1 november 2018 avslutar kommunens stödgrupp sina uppsökande samtal. Flera medarbetare går tillbaka till ordinarie tjänster. Stödtelefonen är fortsatt öppen om du vill kontakta gruppen.
  2018-11-01 13.31
 • Skogsstyrelsen om stöd och omfattning av bränder

  Skogsstyrelsen föreslår att statligt stöd efter sommarens bränder riktas till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Enbart de tre stora bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av brandytan i hela landet.
  2018-10-10 08.59
 • Ersättning för frivilliginsatser och egendom under bränderna

  Du som ställt upp som frivillig, privat eller genom frivilligorganisationer, under skogsbränderna i Ljusdals kommun har rätt till ersättning för den arbetade tiden.
  2018-09-17 17.01
 • Varmt tack för gott samarbete med hyllningskonserten

  Det lyckade samarbetet mellan Kårböle byalag, projektledare Per Persson, projektgruppen och samordningskansliet (Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun) resulterade i en succéartad hyllningskonsert, en solig folkfest med cirka 5 000 besökare.
  2018-09-06 15.30

Kontakta oss

om tillträde till brand­området, ersättning, fakturor, mm.

Kontakt
072-226 70 55
(dygnet runt)

Placering
Länsstyrelsen finns i Gävle. Träffas i Ljusdal endast i förbokade möten.

Ljusdals kommun finns i kommunhuset, i huvud­entrén finns information om bränderna.

Stödtelefon

För dig som är drabbad av bränderna, eller är orolig för någon drabbad.

Stödtelefon:
072-208 54 60 
Vardagar kl 8 - 17
Övrig tid, kontakta Vårdguiden på 1177.

Media/press

Presstelefon
072-46 99 946
Vardagar kl 8 - 16