Akut hjälp

Telefonnummer i akuta lägen

SOS Alarm, 112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. Om du inte upplever att ditt problem är så akut att du behöver ringa 112, utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård, ring i stället sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Polisen, 114 14

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.


Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

 

Socialtjänsten, 0651-34 00 73

Vid akuta händelser under dagtid som rör socialtjänsten, barn och unga 0-20 år, ring 0651-34 00 73.

Råka du ut för akuta problem efter kontorstid, som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider, kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand eller att en person är utsatt för hot/våld.


Socialjour, 026-10 02 25

Ring socialjouren på telefon 026-10 02 25.

Öppettider:
Måndag - torsdag kl. 17.00 - 23.00
Fredag kl. 17.00 - 02.00
Lördag kl. 16.00 - 02.00
Söndag kl. 16.00 - 23.00

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och
socialjouren har stängt så kan man ringa polisen på 114 14. Polisen kontaktar då socialjourens beredskap.

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den gemensamma socialjouren är stationerad i Gävle.


Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.


BRIS Vuxentelefon - om barn, 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Öppettider: måndag och torsdag 13-16
tisdag, onsdag och fredag 9-12.


Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst.


UMO

UMO är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdoms­mottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.


Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar, 0650-924 58

För dig som är under 18 år finns barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar. Där finns en dagjour som tar emot och gör akuta bedömningar dagtid.


Länsenheten för ätstörningar

Om du blir akut sjuk under kvällar och helger ringer du 1177
(texttelefon 0771-11 77 99) eller 112. Om det behövs kan du bli hänvisad till en akutmottagning. 

Akutmottagningar

Om du blir akut sjuk under kvällar och helger ringer du 1177
(texttelefon 0771-11 77 99) eller 112. Om det behövs kan du bli hänvisad till en akutmottagning. 

Här finns finns information om hur du hittar dit:


Krisgrupp / POSOM

POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid olyckor och katastrofer. POSOM-gruppen bildades 1998 och är en frivillig organisation som utgör en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppens uppgift är att försöka lindra effekterna av krissituationer och förebygga psykisk ohälsa. Kommunledning och/eller räddningsledare avgör om POSOM kallas in. POSOM-organisationen avvecklas så snart samhällets ordinarie resurser kan ta över.

POSOM:s ledningsgrupp kontaktas via kommunens växel,
0651-180 00. Efter växelns stängning kontaktas 112.


Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.


Brottsofferjouren, 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.


Nationella hjälplinjen, 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.


Veta mer

Länkar till hemsidor med mera information.