Symbol för lättlästa sidor

Kommunalskatt

Du som bor i Ljusdals kommun betalar varje månad en del av din lön till kommunen. Det kallas för kommunalskatt.

Av varje hundralapp du tjänar betalar du cirka 30 kronor i skatt.

Pengarna används till att betala många saker. Till exempel skolor för barnen, vård av de gamla, handikappade och sjuka.