Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Agenda 2030, mål 5: Jämställdhet

  Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Jämställdhet uppnås när alla, oavsett kön, har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Att uppnå jämställdhet är ett mål i sig liksom det är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.

 • Är du utsatt för våld och behöver stöd eller hjälp?

  Hemmet ska vara en trygg plats men för de som är utsatta för våld i nära relationer är hemmet oftast den farligaste platsen. Isolering, ekonomisk kris och oro kan trigga igång våld. Karantän i hemmet med en våldsam partner kan också vara farligt.

 • Agenda 2030, mål 4: God utbildning för alla

  Utbildning är en mänsklig rättighet och en investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. Alla har rätt till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning.

 • Avsiktsförklaring för hållbar besöksnäring

  En avsiktsförklaring för hur besöksnäringen i kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt utgörs av ett så kallat Green Team och antagande av en hållbarhetspolicy.

 • Vandrarhem startas upp

  Den 1 april 2020 startar Hantverkargårdens dagliga verksamhet upp Vandrarhemmet på Badhusgatan 4 i Ljusdal.

 • Fiskevårdsplan Voxnan

  Fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde i Ljusdals kommun antogs av kommunstyrelsen den 12 mars.

 • Agenda 2030, mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Mål 3 handlar om att alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen - oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning - ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har avgörande betydelse för våra möjligheter att klara skola, arbete, försörjning och att bidra till vårt samhälles hållbara utveckling.

 • Ungdomsidrottare och ungdomsledare får stipendium

  Tindra Olows, alpin åkare i Järvsö IF och Freweyni Tewelde fotbollsspelare i Ljusdals IF, tilldelas Ljusdals kommuns ungdomsidrottsstipendium 2019. Anders Bergström och Erik Hjelm, båda ungdomsledare i innebandyklubben IK Ljusdal, tilldelas Ljusdals kommuns ungdomsledarstipendium 2019.

 • Grönyta blir Rehnströmska parken

  Grönytan mellan Hantverkargården och polishuset i centrala Ljusdal har getts namnet Rehnströmska parken. Så beslutade samhällsservicenämnden den 10 mars.

 • Övergångsställe vid Verkstadsskolevägen-Enbergsgatan

  Samhällsservicenämnden beslutade den 10 mars att en lämplig plats för övergångsställe längs Verkstadsskolevägen i Ljusdal ska utredas.

 • Kostnadsfri utbildning för vårdnadshavare

  Ljusdals kommun erbjuder kostnadsfri utbildning för vårdnadshavare som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

 • Agenda 2030, mål 2: Ingen hunger

  Mål 2 handlar om att avskaffa hunger. Alla människor ska få äta sig mätta och få bra och näringsriktig mat året om. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk.