Nu börjar snart vårflodssäsongen och risken för översvämningar ökar

När vårsolen värmer stiger också vattennivåerna i våra vattendrag. Vinterns stora nederbörd både i länet och resten av landet gör risken för höga flöden extra stor.

Du som är fastighetsägare har ansvaret att skydda din egendom mot översvämning och det kan därför vara dags att se över din beredskap för översvämning. Det finns många saker som du kan göra för att så långt som möjligt förebygga skador till följd av översvämning.

Det kan vara bra att kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.

Samhällets ansvar
Samhällets resurser används i första hand till att skydda samhällsviktig verksamhet. Det innebär bland annat att räddningstjänsten prioriterar uppdrag som skyddar liv och hälsa i händelse av en översvämning. Du som fastighetsägare ansvarar för din fastighet om den drabbas.

Du kan även ladda ner checklistan här, skriva ut den och ha den redo om den skulle behövas.

Hos krisinformation.se finns mer tips om hur du bör agera vid en översvämning:

Hos MSB hittar du en informationsfilm om hur du kan förbereda din fastighet:

Följ väderutvecklingen och eventuella vädervarningar hos SMHI: