Ansöka om plats

Ansökan till förskola och fritidshem görs via kommunens e-tjänst. Det är en 24-timmarstjänst som gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att, på tider som passar dig, lämna uppgifter som rör ditt/dina barns placering.

Här kan du utföra dessa tjänster rörande förskola/fritidshem

  • Ansöka
  • Säga upp
  • Administrera inkomstuppgifter