Järvsö

På Järvsö förskola är barnen fördelade på 5 avdelningar.

Förskolan är belägen ovanför Järvsöskolan i direkt anslutning till skogen, elljusspåret, Badtjärn och Järvzoo/rovdjurcentrat.

Förskolan har en fin och väl anpassad inne-och utemiljö. Vår gård är stor med många möjligheter som inbjuder till mycket lek.

Vi har ett förskoleråd där vi strävar efter att minst en förälder per avdelning, personal och förskolechef finns representerade.

Kontakt

Lokal administration
0651-187 01

Avdelning: Norrgården
073-2742628

Avdelning: Nygården
073-2742629

Avdelning: Västergården
073-2742630

Avdelning: Östergården
073-2742631

Avdelning: Norra flygeln
076-8346398

Rektor

Annett Gärdegård

0651-187 03

annett.gardegard@ljusdal.se

Adress
Barnstugevägen 4
827 51  Järvsö