Inkomstförfrågan - Utbildning & förskola

Viktig information

Varje år i september behöver inkomstuppgifter uppdateras för de som har förskola eller fritids, detta gäller för alla inkomstgrundare även om inkomsten från tidigare år inte är förändrad. Vi behöver dessa uppgifter senast den 30 september 2022.

Om det saknas aktuella inkomstuppgifter tillämpas Maxtaxa. Maxtaxa betalar du om hushållet du bor i har en gemensam inkomst per månad som överstiger 54 830 kr. Om det vid kontroll mot skatteverket visar sig att du angivit felaktiga inkomstuppgifter kan du bli betalningsskyldig retroaktivt. Om du redan betalar Maxtaxa behöver du inte göra något.

Så här gör du:

Uppdatering gör du genom att gå in på vår e-tjänst IST via din mobil, surfplatta eller dator.

Logga in med ditt BankID, klicka på ”Min sida”och välj ”Mina uppgifter”. Här visas de uppgifter du tidigare har rapporterade, för att registrera ny inkomst klickar du på länken ”Anmäl” som visas till höger om din inkomst. Om inkomsten är oförändrad så anger du dagens datum och trycker på ”Spara”.

Som inkomst räknas:

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmarknads­utbildningsbidrag
 • Bruttolön
 • Familjebidrag / familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Pension (inte barnpension)
 • Sjukpenning / sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen
 • Dagpenning vid repetitions­utbildning för värnpliktiga
 • Familjehems­föräldrars inkomst inklusive arvodesdelen
 • Överskott av inkomstslaget / näringsverksamhet

Har du inte tillgång till BankID på telefon eller dator så kan du istället ringa nedanstående nummer och uppge din inkomst.

Kontakt

Handläggare förskola och Förskola
0651-761515
kontaktfof@ljusdal.se