Fritidshem

På Gärdeåsskolan finns fritidshemmen Solkatten och Walles. Solkatten är för barnen i årskurs F-1 och Walles är för barnen i årskurs 2-6. Skolan och fritidshemmen samarbetar under den samlade skoldagen.

Kontakt

Walles fritidshem
0651-180 62, 072-594 8645

Solkattens fritidshem
0651-180 72, 070-191 3821