Fritidshem

På Gärdeåsskolan finns fritidshemmen Solkatten och Walles. Solkatten är för barnen i årskurs F-2 och Walles är för barnen i årskurs 3-6. Skolan och fritidshemmen samarbetar under den samlade skoldagen.

Kontakt

Walles fritidshem
0651-180 62

Solkattens fritidshem
0651-180 72