Likabehandling

Alla elever ska känna sig välkomna till Gärdeåsskolan. Ingen elev ska utsättas för trakasserier eller kränkande särbehandling. All verksamhet och personal har skyldighet att reagera på och aktivt förhindra oönskade beteenden hos såväl barn som vuxna.