Fritidshem

Fritidshemmet

På Järvsö skola i Nybo har vi 3 fritidshemsavdelningar: Arken för förskoleklass, Borgen för årskurs 1-2 och Oktagognen för åk 3:s elever. Avdelningarna arbetar tätt ihop och har delvis gemensamma planeringar och aktiviteter.

I fritidshemmets verksamhet ingår olika aktiviteter som är förankrade i läroplanen, t.ex. uteaktiviteter, lek, skapande, teknik, rörelse samt idrott. Vi arbetar för att förena omsorg, utveckling och lärande med en pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Fritidshemmet är delvis integrerat i skolverksamheten och vi strävar efter att barnen ska få en meningsfull dag.

Under sommarens semesterperiod samverkar vi med Sörgårdens fritidshem på Järvsö skola i Nybo genom en gemensam verksamhet i deras lokaler.