Likabehandling

Vår vision:

Alla elever och vuxna känner sig trygga i Järvsöskola i Nybo. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier, diskriminering, rasism eller annan kränkande behandling.

Vi har en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt råder och där alla elever känner sig sedda och ingen utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling.