Stenhamreskolan

Stenhamreskolan är belägen i centrala Ljusdal och har cirka 640 elever i förskoleklass och årskurserna 1-9, samt förberedelseklass för nyanlända flyktingar i årskurserna 7-9.

I förskoleklassen ger vi eleverna en trygg övergång från förskola till skola och en positiv skolstart som förbereder dem för det livslånga lärandet. Verksamheten utgår från elevernas behov och intressen. Lek och rörelse är viktiga delar i verksamheten liksom estetiska lärprocesser och utomhus-pedagogik. Idrott och musik står på schemat varje vecka och vi arbetar ständigt med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och grundläggande matematiska förmåga.

Kontakta oss

Telefon
0651-182 11

Rektor 7-9

Robert Planeskog

0651-182 07

robert.planeskog@ljusdal.se

Biträdande rektor

Linda Wikström

073-067 52 25

linda.m.wikstrom@ljusdal.se

Rektor F-6

Stina Flygerfeldt Björk

0651-182 14

stina.bjork@ljusdal.se

Biträdande rektor

Eva Åsåker

0651-184 74

eva.asaker@ljusdal.se

E-post
stenhamreskolan@ljusdal.se

Adress
Ringvägen 4
827 80  Ljusdal