Jämför skolor

Bild på unga i grupp

Hur är läget i våra skolor?

Att diskutera och analysera skolans resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten. Här hittar du länkar till verktyg för att jämföra resultaten mellan olika skolor och kommuner.

SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat.

Öppna jämförelser hos SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) jämför resultat och kostnader mellan olika kommuner och deras skolor.