Läsårstider

2019-2020

Höstterminen 2019
Onsdag 21 augusti – fredag 20 december

Höstlov måndag 28 oktober – fredag 1 november

Vårterminen 2020
Torsdag 9 januari – torsdag 11 juni (gäller Grundskolan/Grundsärskolan)
Torsdag 9 januari – fredag 12 juni (gäller gymnasiet)

Sportlov måndag 2 mars – fredag 6 mars
Påsklov tisdag 14 april – fredag 17 april
Lovdag fredag 22 maj

Grundskolan/Grundsärskolan har 2 rörliga studiedagar att fördela ut.
Gymnasieskolan har 3 rörlig studiedagar att fördela ut.

Totalt för läsåret:
Grundskolan/Grundsärskolan 178 skoldagar (HT 82. VT 96)
Gymnasieskolan 178 skoldagar (HT 82, VT 96)

Skolavslutning

Datum och tid för skolavslutningar på de respektive skolorna meddelas i slutet av maj varje år.