Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning ger dig möjligheter att utveckla dina förmågor att studera och förbättra din vardag och din fritid. Undervisningen anpassas utifrån individens behov. Komvux som anpassad utbildning på finns på grundläggande- och gymnasial nivå.

Målgrupp

Komvux som anpassad utbildning är för personer som har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som vill förbättra eller komplettera sin utbildning.

För att vara behörig ska du sakna de kunskaper som utbildningen syftar att ge, du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, du skall vara över 20 år och bosatt i Sverige.

Undervisningen är kostnadsfri. Om du får löneavdrag när du går i skolan, kan du söka bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ansökan

Kontakta Annika Rosdahl för att söka till Komvux som anpassad utbildning.

 

Kursutbud

Svenska

Kursen ska hjälpa till att

 • Utveckla din kommunikationsförmåga.
 • Utveckla din förmåga att förstå det som är viktigt och meningsfullt för just dig.
 • Utveckla din förmåga att skriva text.
 • Läsa ord, text och bild och förstå innehållet.

 

Svenska som andraspråk

Kursen ska hjälpa till att

 • Tala och samtala i olika sammanhang.
 • Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
 • Skriva texter för olika syften och mottagare.
 • Läsa ord, text och bild och förstå innehållet.

 

Språk och kommunikation

Kursen ska hjälpa till att

 • Samspela med andra.
 • Tolka olika former av kommunikativa uttryck.
 • Söka information från olika källor.
 • Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för språk och kommunikation.

 

Matematik

Kursen ska hjälpa till att

 • Lösa matematiska problem.
 • Använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Samhällskunskap

Kursen ska hjälpa till att

 • Reflektera över demokratiska grundläggande värden, principer och arbetssätt.
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor.
 • Jämföra och värdera tjänster och service som samhället erbjuder.
 • Använda digitala verktyg för att utföra ärenden och nyttja tjänster.
 • Söka information från olika källor och resonera om deras trovärdighet och relevans.
 • Använda specifika ord och begrepp.

 

Historia

Kursen ska hjälpa till att

 • Jämföra och reflektera över olika historiska händelser, aktörer och tidsperioder.
 • Reflektera över hur historien har påverkat vårt sätt att leva i dag.
 • Söka information från olika källor och resonera om dess trovärdighet och relevans.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Religionskunskap

Kursen ska hjälpa till att

 • Jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar.
 • Reflektera över hur religioner har påverkat och påverkar skeenden i samhället.
 • Reflektera över livsfrågor och moraliska dilemman.
 • Söka information från olika källor och resonera om deras trovärdighet och relevans.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Biologi

Kursen ska hjälpa till att

 • Jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen.
 • Jämföra och reflektera över samband mellan levnadsvanor, miljö och hälsa.
 • Genomföra undersökningar i biologi.
 • Söka, granska och värdera information från olika källor.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Natur och miljö

Kursen ska hjälpa till att

 • Använda kunskaper om människa och natur.
 • Ordna händelser och upplevelser i tid och rum.
 • Sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet.
 • Reflektera över samband mellan orsak och verkan.
 • Identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion.
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Individ och samhälle

Kursen ska hjälpa till att

 • Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
 • Undersöka närmiljön, dess historia och traditioner.
 • Undersöka olika religioner och livsfrågor.
 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
 • Söka information om service- och kulturutbud i såväl digitala som andra medier.
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • Använda digitala medier för att nyttja olika tjänster, till exempel betala räkningar, boka biobiljett eller beställa taxi.

 

Geografi

Kursen ska hjälpa till att

 • Jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor.
 • Reflektera över hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar olika livsmiljöer.
 • Reflektera över resursanvändning ur perspektivet hållbar utveckling.
 • Söka information från olika källor och resonera om deras trovärdighet och relevans.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakta oss

Lärare
Annika Rosdahl
0651-184 51
annika.rosdahl@edu.ljusdal.se