SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildning för dig som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen finns på flera nivåer och den är kostnadsfri.

Anmäl dig till sfi

Anmälan till sfi i Ljusdal sker via webbansökan. Följ länken Anmäl dig till sfi. Du kan också få hjälp med din anmälan via Utvecklingscentrums reception.

Kallelse

Du blir kallad till vår kartläggare för att få veta vilken kurs och studieväg du ska läsa. Du får också startdatum efter kartläggningen.

Att studera på sfi

Du som får studera sfi har annat modersmål än svenska (gäller ej norska och danska). Du ska ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i Ljusdals kommun.

Omfattning

15 timmar i veckan.

Betyg och intyg

Efter avslutade kurser sätts betyg.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Anita Rohde
Studie- och yrkesvägledare
Utvecklingscentrum
0651-184 55
anita.rohde@ljusdal.se

Boka vägledningssamtal

Webbanmälan

Information om sfi