Gör en prövning för att få betyg

Prövning

Om du vill höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst tidigare, men har kunskaper i kan du göra en betygsprövning. Det innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning. En prövning är en bedömning av dina kunskaper i en kurs.

Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är du själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper. Det ingår alltså inte någon undervisning i en prövning utan du förväntas redan ha kunskaper i kursen du gör prövning i.

Vad krävs för att jag ska få göra en betygsprövning?

För att få göra en betygsprövning krävs att du har kunskaper i den kurs du vill göra en prövning i. Kontakta Studie- och yrkesvägledare för att anmäla dig till en prövning. Om du redan har betyg i en kurs men vill göra en prövning för att höja ditt betyg tillkommer en kostnad för prövningen.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Utvecklingscentrum
Reception
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Boka vägledningssamtal med SYV