Studiefinansiering

Studiemedel

När du läser utbildningar på grundskole- och gymnasienivå har du rätt till studiemedel.  Du ansöker om att få studiemedel och studielån hos CSN, du hittar mer information på CSN:s webbplats.  Om du som utländsk medborgare har rätt till svenskt studiestöd bedöms av CSN. 

Det är du som studerande som ansvarar för att meddela CSN om du ändrar studietakt, gör avbrott eller annat som kan ändra din rätt till studiestöd. Om du har studiestöd och blir sjuk eller behöver vara hemma för tillfällig vård av sjukt barn måste du redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Du kan läsa mer om studiestartstödet, vilka belopp som betalas ut och hur länge man kan få bidraget på CSN:S webbplats. För att söka studiestartsstöd kontakta studie- och yrkesvägledare.

Studieresultaten påverkar ditt studiemedel/studielån

Skolan rapporterar alla betyg och avbrott till CSN. Om du har fått betyget F (Icke godkänt) eller gör avbrott i något ämne kommer CSN att ta detta i beaktande när man beslutar om studiestöd. Tänk därför på att inte skriva in dig på fler kurser än du orkar med. Obs! Om du har studielån sedan tidigare måste du ha skött din återbetalning.

Studiestartstöd

Du kan ansöka om studiestartstöd om du:

  1. Är 25 – 56 år.
  2. Har kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå.
  3. Inte haft studiemedel under de 3 senaste åren.
  4. Är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  5. Ska studera på minst 50% (halvtid).

Annan studiefinansiering

Om du har a-kassa kan du ansöka om att studera med bibehållen a-kassa. Ansökan sker till den a-kassa du är ansluten till. Det brukar vara halvtidsstudier som är aktuellt.

Du kan studera med hjälp av ersättning från Arbetsförmedlingen.

Detta avgör din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du kan också ansöka om ersättning via någon fond. Dessa finns att läsa om på internet.

Du kan fortsätta arbeta då du studerar och då kanske ingen annan ersättning behövs.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Utvecklingscentrum
Reception
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Boka vägledningssamtal med SYV