Validering och särskild prövning

Validering av kunskaper

Att validera betyder att kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas och att du får papper på dina kompetenser.

Vi kan ofta betydligt mer än vi har papper på via betyg, intyg eller andra utbildningsbevis. Vi lär oss nya saker hela livet och dina erfarenheter från fritiden, yrkeslivet, utbildning från annat land, arbetsmarknadskurser, interna kurser eller liknande kan du ha nytta av vid utbildning. Det är en vinst för både individ och samhälle att ta vara på kunnande som en person redan har.

Vad är validering?

Valideringen tar reda på det du redan kan och identifierar vad du behöver komplettera.

Vilket nytta har jag av validering?

Om du har kunskaper och erfarenhet men saknar betyg för att söka en utbildning kan du validera för att bli behörig. Vill du anpassa nivån i en utbildning eller förkorta din studietid kan du validera för att inte behöva läsa det du redan kan. På så sätt kan utbildningen inriktas mot rätt områden och studietiden kan förkortas.

Kan jag som ska utbilda mig till ett yrke validera mina kunskaper?

Ja. Blir du antagen till en yrkesutbildning kan du ha möjlighet att validera tidigare kunskaper och färdigheter inom yrket. När du ansöker om yrkesutbildningen får du svara på frågor om dina tidigare kunskaper. Om du har tillräckligt mycket kunskaper sedan tidigare kan du gå vidare och göra en validering. Det kan i sådant fall leda till att din studietid kan kortas.

Hur går validering till?

Validering kan genomföras på olika sätt beroende av vad du ska validera. Den kan vara praktisk där du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller i en arbetsplatsliknande miljö. Valideringen kan också vara teoretisk där du får beskriva eller skriva ner dina kunskaper inom området.

Valideringsprocessen innehåller flera steg. Vid en validering kartläggs, dokumenteras, värderas och erkänns de kunskaper och erfarenheter du har mot uppsatta krav inom ett område eller en kurs.

  • Kartläggning - Du startar med att göra en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter. Här får du stöd av en studie- och yrkesvägledare.
  • Fördjupad kartläggning - Tillsammans med yrkeslärare för det område eller den kurs du tänkt validera gör du en fördjupad kartläggning.
  • Beslut - utifrån ovan tas beslut om validering.

Om du behöver komplettera delar efter valideringen som du saknar för att uppnå hela området eller kursen får du en individuell studieplan för din kompletterande utbildning.

Får jag intyg på valideringen?

Både valideringens resultat och resultatet av din kompletterande utbildning bedöms och du får ett dokument, betyg eller intyg, på dina kunskaper.

Mer information och anmälan

Vill du validera dina kunskaper eller veta mer om validering kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Kontakt

Utvecklingscentrum
Reception
0651-184 54
uc@ljusdal.se

Boka vägledningssamtal med SYV