Byggnadsvård

Hälsingegård

Har du frågor kring äldre byggnader eller byggnadsvård i Ljusdals kommun? Kontakta i så fall byggnadsantikvarie Daniel Olsson vid Länsmuseet Gävleborg, som sedan 2004 finns stationerad i Ljusdal.

Länsmuseet kan exempelvis lämna råd om kunniga hantverkare, lämpliga material och metoder vid renoveringar samt ge upplysningar om byggnaders och platsers historia. Länsmuseet lämnar också synpunkter på nya planer och bygglov­ärenden till kommunen.

Du kan läsa mer på Länsmuseets hemsida.

Byggnads­antikvarie

Daniel Olsson
026-65 56 72
daniel.olsson@xlm.se