Beställning av betygskopior / betygsavskrift

Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunarkivet. Tänk på att ditt originalbetyg är en värdehandling som ska aktas och bevaras för framtida bruk. Vi kan kopiera ditt betyg eller göra en avskrift, men ett original går aldrig att återskapa.

Det är först efter fem år som du kan vända dig till kommunarkivet. Innan dess finns kopiorna på respektive skola. Betyg från komvux eller annan vuxenutbildning kan i vissa fall finnas hos kommunarkivet även om de är nyare än så.

Betyg från vårdutbildningar och barnskötarutbildningar till och med 1998 samt naturbruksgymnasiet år 2006 och bakåt finns hos Regionarkivet i Gävleborg

Beställ betygskopior / betygsavskrift

Kontakt­information

Så här kontaktar du kommun­arkivet
Om du vill beställa tid för forskning, få fram uppgifter ur arkivet eller få råd i arkivfrågor kontaktar du:

Kommunarkivarie

Isabell Cavallin

0651-180 16

kommunarkivet@ljusdal.se