Inköp och upphandling

Ljusdals kommuns inköpsorganisation

Från och med 1 januari 2020 ansvarar Ljusdals kommun själv för alla sina nya upphandlingar, oavsett belopp. Ett av syftena är att komma närmare leverantörerna och kunna göra mer lokala upphandlingar. När det bedöms fördelaktigt samarbetar hälsingekommunerna och gör gemensamma upphandlingar, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören.

Fram till 31 december 2019 var alla hälsingekommuner medlemmar i Inköp Gävleborg som var det gemensamma organet för inköpssamverkan. Inköp Gävleborg övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Pågående upphandlingar - Hälsingekommuner

Ljusdal

Hudiksvall

 • Direktupphandling av lagertält 2022-06-02

  Inköp, leverans och uppsättning av lagertält á ca. 200 m2 till Ulvbergets avfallsanläggning.
  Publicerad:
 • Ledningsfordon Norrhälsinge Räddningstjänst 2022-06-03

  Räddningstjänsten Norrhälsinge avser att upphandla ett motorfordon, en personbil tillhörande Db-klass (SUV-eller kombimodell), som ska användas vid insatsledning inom ovan nämnda organisation.
  Publicerad:
 • Klottersanering 2022-06-03

  Denna upphandling avser ramavtal omfattande klottersanering (klotter, klottersanering, klotterskydd, fasadtvättning och impregneringar) på fastigheter och anläggningar (t.ex. fasader, fönster, busshållplatser, tunnlar, murar, papperskorgar, belysningsstolpar, räcken) och andra objekt som kan finnas...
  Publicerad:
 • Ramavtal - Fiberskarvning och blåsning, Fiberstaden 2022-05-27

  Uppdragen består av blåsning av fiber i microducter, skarvning av fiberkabel, kontaktering och inmätning av optofiber samt felsök och åtgärdande av fel. Dessutom efterfrågas närliggande tjänster såsom håltagning i vägg, montering av utrustning inne hos slutkunden etc.
  Publicerad:
 • Jordbrukstraktor med vagn - Hudiksvall 2022-05-18

  Upphandlingen avser en jordbrukstraktor med vagn och förare som skall avropas för arbeten när behov uppstår.
  Publicerad:

Bollnäs

Söderhamn

Ovanåker

Nordanstig

Pågående upphandlingar - Gävleborgs län

Alla upphandlande enheter eller myndigheter

Kontakta oss

Obs! Om du vill ta del av samtliga upp­handlande enheter eller myndigheter, exempelvis energibolag, fastighetsbolag klicka på länken Aktuella upphandlingar - Gävleborg eller Pågående upphandlingar - Gävleborgs län (+/- funktion).