Hållbar ekonomi

Ljusdals kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och en hållbar ekonomi. Ljusdals kommuns budget är ett viktigt styrdokument där kommunfullmäktiges mål för de närmsta åren går att läsa.