Livsmedelsstrategi

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 syftar till att öka den lokala livsmedelsproduktionen för att uppnå en högre sysselsättning, ett rikare odlingslandskap och en lägre sårbarhet i en situation av kris.

Handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige 2021 och utgör därmed en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.

Relaterade sidor