En kommun fri från våld –
små steg tillsammans gör skillnad!

VÅLD är mera än sparkar och slag

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, i skolan, ute på våra gator och torg. Genom att stärka det våldsförebyggande arbetet kan vi gemensamt bidra till en förändring. Ljusdals kommun arbetar med projektet "En kommun fri från våld", ett arbete som handlar om att förebygga våld.

Vad är våld?

För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att veta vad våld är och detta är definitionen som Ljusdals kommun står bakom:

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”

Per Isdal, psykolog (Meningen med våld, 2001).

Syftet med “En kommun fri från våld” är att bidra till en kunskapsökning kring våld, genus och normer, samt att skapa ett långsiktigt systematiskt förebyggande arbete kring våld. Genom att arbeta förebyggande kring allt våld i samverkan, kan vi motverka att våld uppstår. På så sätt minskar vi mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader.

Projektet pågår under ett år där ledningsgruppen får utbildning av organisationen MÄN, utbildningen bekostas av Länsstyrelsen Gävleborg, där även Bollnäs kommun och Sandvikens kommun deltar. Men arbetet tar inte slut efter det här året, det är bara början.

Hållbarhetsstrateg

Malin Fundin
0651-182 02
malin.fundin@ljusdal.se

Relaterad information

(regeringen.se)

(Samhälls­ekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun - lansstyrelsen.se)

(lansstyrelsens.se)

(Organisationen MÄN)