En kommun fri från våld –
små steg tillsammans gör skillnad!

VÅLD är mera än sparkar och slag

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, i skolan, ute på våra gator och torg. Genom att stärka det våldsförebyggande arbetet kan vi gemensamt bidra till en förändring. Ljusdals kommun arbetar med projektet "En kommun fri från våld", ett arbete som handlar om att förebygga våld.

Vad är våld?

För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att veta vad våld är och detta är definitionen som Ljusdals kommun står bakom:

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”

Per Isdal, psykolog (Meningen med våld, 2001).

Ljusdals kommun är en kommun fri från våld. Kommunfullmäktige beslutade i april 2022:

  • Alla kommunens verksamheter arbetar våldspreventivt.
  • Kommuninvånare (barn, unga och vuxna) utsätter inte andra för våld antas.
  • Våld eller utsatthet som förekommer upptäcks tidigt.
  • Alla kommunens anställda och folkvalda politiker ska gå utbildning i våldsprevention.
  • Budget på 250 000 kr årligen 2023-2025 för att implementera metoder för det våldspreventiva arbetet.

Hållbarhetsstrateg

Malin Fundin
0651-182 02
malin.fundin@ljusdal.se

Relaterad information

(regeringen.se)

(Samhälls­ekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun - lansstyrelsen.se)

(lansstyrelsens.se)

(Organisationen MÄN)