En vecka fri från våld - en del i det förebyggande arbetet mot våld

Text

Mellan den 20 och 26 november pågår ”En vecka fri från våld”. Det är en kampanj som anordnas i hela landet, och Ljusdals kommun deltar genom att hålla olika evenemang och föreläsningar. Flera verksamheter är involverade i arbetet med att göra kommunen fri från våld.

För Ljusdals kommun utgör kampanjveckan en del i ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld med visionen ”En kommun fri från våld”. Som handlar om att förebygga våld, öka kunskaperna om våld och berätta vad just du kan göra för att stoppa våld och öka tryggheten i vårt samhälle.

Den 25 november inträffar FN:s internationella dag för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, även kallad Orange Day. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor.

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som anordnas i samband med FN-dagen i syfte att belysa det förbyggande arbetet som görs för att motverka mäns våld mot kvinnor. Nationellt leds En vecka fri från våld av riksorganisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Följande händer i kommunen under veckan:

För allmänheten

 • Kommunen flaggar orange i alla kommundelar.
 • Byggnader lyses upp i orange.
 • Affischerar med våldspyramiden på olika språk.
 • Biblioteken skyltar på temat.
 • Kvinnojouren ställer ut i konstkuben i kommunhuset mittemot biblioteket.
 • 25 november Internationella dagen mäns våld mot kvinnor ska upphöra även kallad Orange day

Föreläsningar

Måndag 20 november "Upptäck en våldsutövare"

Digital föreläsning i Ljusdalssalen, kommunhuset, klockan 9:00-10:30

Det går även att anmäla sig på länken nedan och ta del av föreläsningen hemifrån.

Våldsutövaren är inte alltid den du tror - olika åtgärder behövs för att våldet ska upphöra. Länsstyrelsen Gävleborg välkomnar er att lyssna på en digital föreläsning om våldsutövare som hålls av forskaren Susanne Strand från Örebro universitet.

Under föreläsningen kommer olika typer av våldsutövare att beskrivas och vilka åtgärder som visat sig vara effektiva för att våldet ska upphöra. Ett särskilt fokus kommer att läggas på det dödliga våldet och vilka möjligheter som finns att såväl upptäcka som att förhindra detta.

Måndag 20 november "Våld mot barn och vuxna med funktionsnedsättning"

Digital föreläsning i Ljusdalssalen, kommunhuset, klockan 13:00-14:00

Det går även ta del av föreläsningen hemifrån se nedan.

Visste du att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än personer utan funktionsnedsättning? Och att detta våld både kan se annorlunda ut och vara svårare att upptäcka? Myndigheten för delaktighet berättar om hur våldet ser ut och om hur detta kan förebyggas.

Klicka på länken nedan för att ta del av föreläsningen hemifrån

Meeting ID: 840 6682 3427

Passcode: 106248

Tisdag 21 november "Våga fråga! Suicid Zero föreläser om att förebygga självmord"

Digital föreläsning klockan 18.00-19.30

Varje år tar nära 1 500 personer sitt liv. Det är fyra om dagen. Men självmord går att förebygga! I föreläsningen "Våga fråga " får du lära dig hur du kan agera när du misstänker att någon i din närhet har det svårt.

”Våga fråga” går igenom fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv.

 

Tisdag 21 november "Unga, internet och övergrepp"

Digital föreläsning via Zoom klockan 18.00-20.00

Vet du vad barn möter på internet och hur du ska samtala med dem? Novahuset bjuder in till en kostnadsfri föreläsning som vänder sig till vuxna i barns närhet.

Onsdag 22 november "Inbjudan till en dag om våld ur ett livsloppsperspektiv"

Digital föreläsning du kan ta del av hemifrån klockan 09:15-16:30

En heldag med fokus på hur våldet yttrar sig under livets olika faser.

Under dagen kommer nedanstående digitala seminarium att presenteras. Syftet med seminarierna är att sätta fokus på hur våldet tas i uttryck under livets olika faser och att presentera aktuell forskning på området.

09.15-10.15 Våld mot barn

10.30-11.30 Våld i ungas parrelationer

12.30-13.45 Eftervåld

15.15-16.30 Våld mot äldre personer

För mer information:

Ta del av föreläsningarna via zoom (samma länk till alla föreläsningar):

Meeting ID: 862 5164 5789

Passcode: 530753

Onsdag 22 november "Våld, machokultur och hur vi skapar en vänligare miljö i skola och samhället"

Digital föreläsning av Atilla Yoldas som du kan ta del av hemifrån klockan 18:30-19:45
Ingen föranmälan behövs.

Vad är machokultur? Är "skojbråk" verkligen kul för alla? Hur hänger machokultur ihop med våld mot flickor, kvinnor och andra män? Hur kan vi förändra och vidga mansrollen?

Atilla är en prisbelönt journalist, författare och aktivist som har specialiserat sig på samtal om machokultur, antirasism och maskulint kodat våld. Han tar upp konkreta exempel från sitt eget liv om hur destruktiva maskulinitetsnormer skapas och upprätthålls. Atilla kommer också att prata om hur vi tillsammans kan bryta mot de normerna och skapa en ny inkluderande mansbild där andra värden får ta plats och för att skapa en vänligare miljö i skolan och samhället.

Elever i högstadiet och gymnasiet kommer att ta del av en riktad föreläsning av Atilla Yoldas. Personal inom skolan kommer att ges samma föreläsning som allmänheten.

Mer om föreläsaren:
Atilla Yoldas har skrivit “Mansboken – från en kille till en annan” om sex, relationer, våld, psykisk ohälsa, kvinnosyn och homofobi. Han uppmärksammar också dessa frågor på sin Instagram med en växande publik där Atillas inlägg visas över 1,5 miljon gånger i månaden. Med en vass penna och en skarp röst skapar han förutsättningar för förändring på riktigt.

Mötes-ID: 326 425 241 50
Lösenord: DnoArq

 

Inom förskolan

 • Förskolorna arbetar aktivt med “Stopp! min kropp!” under hela året.
 • Olika övningar och aktiviteter på temat våldsprevention.

Inom grundskolan

 • "Våld, machokultur och hur vi skapar en mer respektfull miljö i skola" digital föreläsning av Atilla Yoldas för högstadiet.
 • Ungdomsmottagningen besöker Stenhamreskolans högstadium.
 • Familjeteamet kommer till Stenhamreskolans högstadium och ger information om insatser som är riktade mot ungdomar.
 • Elevhälsan och trygghetsteamet på Stenhamreskolans högstadium kommer att informera och prata våldsprevention under veckan.
 • Uppdaterat material sprids som visar vart man kan söka hjälp om man är utsatt eller utsätter någon för våld.

På gymnasiet

 • Elever och personal tar del av föreläsningen av Atilla Yoldas (se under föreläsningar)
 • Slottegymnasiet informerar om bland annat våldspyramiden på skolans digitala skärmar samt information från ungarelationer.se.
 • Informerar om veckan på Slottegymnasiets sociala medier.
 • Skyltning på skolans bibliotek.

Vid vuxenutbildningen

 • Diskutera fiktiva fall där våld förekommer och hur man agerar för att stoppa det.
 • Se kortfilmen En tillvaro fri från våld och diskutera våldspyramiden.
 • Titta på ett avsnitt från UR play som handlar om en kille som utövar psykisk misshandel och är svartsjuk i relationen till sin flickvän, diskutera detta utifrån våldspyramiden och för att lyfta att psykiskt våld också är våld.
 • Personalen tar del av föreläsningen av Atilla Yoldas (se under föreläsningar)

På fritidsgårdarna

 • Socialtjänstens ungdomsgrupp besöker alla fritidsgårdarna med föredrag och dialog med ungdomarna om våld i ungas nära parrelationer och sexuellt våld.
 • Personalen tar del av föreläsningen av Atilla Yoldas (se under föreläsningar)

Inom arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten

 • Socialtjänstens ungdomsgrupp besöker alla fritidsgårdarna med föredrag och dialog med ungdomarna om våld i ungas nära parrelationer och sexuellt våld.
 • Källbacka bakar orangea bakelser för att uppmärksamma orange week.
 • Personalen på Arbetsmarknadsenheten bjuds på orangea bakelser i samband med att enheterna får ta emot affischer på våldspyramiden på svenska, somaliska, tigrinja, arabiska och engelska.
 • Personalen tar del av föreläsningen av Atilla Yoldas (se under föreläsningar)

Vad kan du göra?med