Så förebyggs våld i vårt samhälle

Förstora bilden

Våldspyramiden är till för att tydligare visa hur våldet hänger ihop. När vi arbetar förebyggande så är det ”längst ner” i pyramiden som vi är och redan där motverka våld.

Om alla människor i samhället har en attityd om att våld inte är normalt bidrar det till att våld blir mindre normaliserat. I praktiken innebär det att om fler människor såg sig som möjliga ingripare vid våld så skulle det bli svårare att utöva våld.

Våga säga ifrån vid taskiga kommentarer, våga stötta den som blir utsatt och våga vara en aktiv åskådare.