Dagordning samhällsservicenämnden

En dagordning, agenda eller föredragningslista är ett mötesschema och den lista som presenterar de ärenden som är tänkta att behandlas vid sammanträdet.

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
0651-183 03
ulrica.sward.butikofer@
ljusdal.se