Bemötandeombud

Ett stöd till medborgarna

Om du som medborgare upplever att du blivit dåligt bemött i kontakten med kommunens verksamheter eller medarbetare kan du vända dig till bemötandeombudet. Bemötandeombudet företrader medborgare i kontakter med alla kommunala verksamheter som har med dåligt bemötande att göra.

Om du är missnöjd med ett beslut som har fattats och som rör dig kan du överklaga beslutet.

Ett stöd till verksamheterna

Bemötandeombudet fungerar även som ett stöd till de kommunala verksamheterna och deras företrädare att skapa ett gott klimat i kontakterna med allmänheten och enskilda medborgare.