Familjerådgivning

Påfrestningar i nära relationer hör den mänskliga samvaron till och i många nära relationer avlöser bättre och sämre perioder varandra utan att större händelser måste ligga bakom. Hjälp från en utomstående samtalspartner innan problem vuxit sig stora kan vara en god investering i fortsatt samlevnad. Hos familjerådgivningen erbjuds par möjlighet att samtala om svårigheter i sin relation och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar.

Via Familjerätten anordnas samarbetssamtal mellan föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation vänder sig till familjerådgivningen.

Under tiden november 2019 till augusti 2020 finns begränsade tider för familjerådgivning

Familjerådgivning kommer att finnas några dagar per månad. Lena Bremell är familjerådgivare och kan ta emot tidsbeställning på telefon 070-725 87 67. Övriga frågor runt familjerådgivningen hänvisas till Marita Wikström, telefon 070-209 40 51.

I september 2020 planeras den gemensamma familjerådgivningen tillsammans med Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn att starta. Man kommer att kunna besöka familjerådgivningen i Ljusdal. Antalet samtal varierar, vanligtvis 5-10 samtal. Varje samtal/besök tar cirka 1,5 timme och kostar 100 kr.

Kontakt

Familjeråd­givning
Lena Bremell
070-725 87 67

Marita Wikström
(övriga frågor)
070-209 40 51

Familjerätts­sekreterare
Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)