Familjerådgivning

Påfrestningar i nära relationer hör till den mänskliga samvaron. I många nära relationer avlöser bättre och sämre perioder varandra utan att större händelser måste ligga bakom. Hjälp från en utomstående samtalspartner innan problem vuxit sig stora kan vara en god investering i fortsatt samlevnad.

Hos familjerådgivningen erbjuds par möjlighet att samtala om svårigheter i sin relation och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar. Alla par, med eller utan barn, är välkomna till familjerådgivning.

Samtalen kan till exempel handla om:

 • Vi kan inte prata med varandra
 • Vi bråkar jämt
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Vi kanske ska skiljas eller separera
 • Vi är en familj med ”dina, mina, våra barn” som fått bekymmer

Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och att underlätta för parens hälsa samt eventuella barns livsmiljö och uppväxtvillkor.

Familjerådgivningen kan till exempel vara ett stöd för er att:

 • I lugn och ro samtala om det som känns svårt
 • Lyssna på och prata med varandra på ett bättre sätt
 • Bättre förstå och acceptera sig själv och andra
 • Hitta möjligheter att hantera problem och konflikter
 • Hitta vägar till förändring
 • Stöd till barn utifrån vårdnadshavarnas relationskris/familjesamtal

Tidsbokning och besöksadress

För att komma till familjerådgivningen behöver du boka tid. Familjerådgivaren är socionom och har påbyggnadsutbildning i systemisk familjeterapi, steg 1. Familjerådgivningen i Ljusdal ligger på Hotellgatan 17.

Samtalslängd och kostnad

Varje samtal/besök tar cirka 1-1½ timme och kostar 100 kronor. Du har rätt till tolk vid behov.

Tystnadsplikt, dokumentation och anonymitet

All kontakt med familjerådgivningen är frivillig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Tystnadsplikten bryts om vi får veta att barn utsätts för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Vi är då skyldiga att anmäla det till socialtjänsten.

Ni har möjlighet att vara anonyma.

Samarbetssamtal

Via Familjerätten anordnas samarbetssamtal mellan separerade föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (se länk under Relaterade sidor).
Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation vänder sig till familjerådgivningen.

Råd och stöd i föräldrarollen

Behöver du råd och stöd i föräldrarollen kan du vända dig till Familjeteamet (se länk under Relaterade sidor).

Kontakt

Familjeråd­givning
Jonas Galfvensjö
070-220 89 64

Familjerätts­sekreterare
Individ- och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)

Enhetschef
Lotta Eklund
070-191 79 32