Konsumentvägledning

Vilken hjälp kan du få?

Genom konsumentvägledning kan du få stöd och hjälp i dina konsumentfrågor. En konsumentvägledare kan informera om dina rättigheter och skyldigheter utifrån konsumentköplagarna. En konsumentvägledare kan ge information inför köp av varor och tjänster samt ge råd i avtalsfrågor mellan dig och företag.

Vi kan också hjälpa till med en personlig budget och komma med råd om hur man skall undvika att hamna i en skuldfälla.

Målsättningen är att du efter kontakt med konsumentvägledare själv ska kunna gå vidare med ditt ärende som en tryggare och starkare konsument.

Ny i Sverige - konsumentvägledning

Information till skolor och arbetsplatser

Konsumentvägledningen kommer gärna ut till skolor, föreningar och företag och informerar om konsumentlagarna och privatekonomi.