BiG, Barn i Grupp

Ljusdals kommun erbjuder en kostnadsfri samtalsgrupp för barn som lever med separerade eller skilda föräldrar.

Familjeteamet erbjuder BiG, Barn i Grupp, med inriktning för barn där föräldrarna inte bor och lever tillsammans.

Vårdnadshavares separation är en stor omställning. Barn kan uppleva separationen på olika sätt och att det är svårt att prata om sina upplevelser och känslor. Barn i Grupp för barn med skilda vårdnadshavare utgår från barnens upplevelser och är en möjlighet för barnens egna tankar, känslor, behov och reflektioner.

Materialet är indelat i olika teman och innehåller samtal, lek, pedagogiska övningar och en fikastund.

Varje grupp leds av två gruppledare från Familjeteamet vid Ljusdals kommun. Ledarna har erfarenhet av att samtala med barn och har tystnadsplikt.

  • Gruppträffarna hålls hos Familjeteamet på Postplan 20 i Ljusdal.
  • Gruppverksamheten är vid fem tillfällen à 1,5 timmar och är kostnadsfritt.
  • Gruppen delas in efter barnens ålder.
  • Barn i Grupp passar lika bra oavsett tiden sedan vårdnadshavarna separerat.
  • Inför varje omgång inbjuder vi till Barn- och vårdnadshavarmöte.

Vill du veta mera om gruppen eller ställa ditt barn i kö kontakta Familjeteamet.

Anmälan ska innehålla barnets namn och ålder men också vårdnadshavarnas namn, e-postadress, hemadress och telefonnummer.

Anmäl ditt intresse för samtalsgruppen till Familjeteamet.

Kontakta oss

Familjeteamet
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se