Familjeteamet

Välkommen till Familjeteamet. Vi finns till hjälp för föräldrar, barn och unga. Vi har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har familjeteamet anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

Familjteamet erbjuder bland annat:

Råd- och stödsamtal

Samtalen är kostnadsfria och kan handla om:

  • Rollen som vårdnadshavare.
  • Vägledning och gränssättning.
  • Barns känslomässiga utveckling.
  • Era relationer i familjen.

Vill du boka råd- och stödsamtal? Ring eller sms:a till telefonnummer 0651-76 13 91 eller 070-306 38 76.

BIFF: Utbildning för separerade föräldrar med gemensamma barn
Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) är en utbildning för separerade föräldrar. Vid anmälan deltar föräldrarna i separata grupper.

BiG: Stödgrupper för barn och ungdomar med separerade föräldrar
Barn i Grupp (BiG) är en stödgrupp för barn med separerade föräldrar. Samtalen i gruppen utgår från barnens upplevelser och tankar.

Komet: Föräldrautbildning för förbättrad kommunikation 
Utbildningen Komet syftar till att förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn.  

Trappan: Samtal med barn och ungdomar som upplevt våld
Trappan är en metod för samtal med barn och unga som upplevt våld i nära relationer. Metoden är utvecklad av Rädda Barnen.

Kontakta oss

Familjeteamet
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se

Besöksadress:
Postplan 20, Ljusdal

Relaterade sidor