Komet

Komet är ett program i vårdnadshavarstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn.

I familjer med tonåringar är det vanligt med bråk och konflikter mellan vårdnadshavare och barn. Som vårdnadshavare kan det vara svårt att veta hur man ska hantera situationen. Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med din ungdom.

Hur går det till?
Komet består av gruppträffar en gång i veckan, två och en halv timme varje gång, tillsammans med andra föräldrar vid åtta tillfällen samt en uppföljningsträff. Gruppen leds av två gruppledare. Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. Du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra vårdnadshavare och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

Vilka kan gå?
Komet 12-18 år vänder sig till dig som har barn mellan 12 och 18 år med utåtagerande beteende och där det uppstår tjat, bråk och konflikter i hemmet. Kursen är kostnadsfri.

Översikt av träffarna
Träff 1-2: Öka positiv samvaro
Träff 3-6: Bättre kommunikation
Träff 7-8: Sänka volymen och fungerande regler

Är du intresserad och vill ha mer information, kontakta Familjeteamet.

Kontakta oss

Familjeteamet
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se