Trappan

Samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer

Trappan är en metod för samtal med barn och ungdomar som upplevt våld. Metoden har utvecklats av Rädda barnen. Vi erbjuder enskilda samtal. I samtalen ges möjlighet att gå igenom och bearbeta det barnet eller ungdomen varit utsatt för. Trappan-metoden har visat sig hjälpa många barn som upplevt våld att lämna det svåra bakom sig.

Trappan utförs i tre steg:

 • Kontakt
 • Rekonstruktion
 • Kunskap

Målet med samtalen är att:

 • Få möjlighet att prata om våldet
 • Få information om vanliga reaktioner när man upplevt våld
 • Avlasta eventuella skuldkänslor
 • Förbättra barnets/den unges självkänsla
 • Öka tilliten till vuxna
 • Ge kunskap om att fler barn och unga varit med om våld
 • Få hjälp att lämna händelserna bakom sig

Så här går det till:

 • Ansökan sker hos socialtjänsten som insats.
 • Vårdnadshavare ska lämna sitt medgivande till att barnet/ungdomen erbjuds samtal.
 • Därefter träffar vi förälder/föräldrar för att få veta vad barnet upplevt.
 • Vi informerar om samtalens utformning och att vi har tystnadsplikt och även anmälningsplikt.
 • Barnet/ungdomen får sedan komma på enskilt samtal 6-10 gånger, 1 timmes samtal.
 • Under Trappan-samtalen ska barnet ha en lugn och trygg miljö i hemmet. Våldet ska ha upphört.
 • Under samtalen arbetar vi med olika pedagogiska material som är anpassade efter barnets/ungdomens ålder.

Har du frågor
Vid behov, frågor eller funderingar, ring socialtjänstens Barn- och familjeenhet, telefon 0651-180 00 (växel) eller kontakta oss på Familjeteamet som arbetar med Trappan.

Kontakta oss

Familjeteamet
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se