Taxor och avgifter

Barnomsorgstaxa

Vad skall jag betala för barnomsorgen? - 2019


Barnomsorgstaxan är beroende av hushållets samlade inkomst, men kan aldrig överstiga ett visst belopp per månad ("maxtaxa"). Från och med den 1 januari 2019 är inkomsttaket för maxtaxan satt till 47.490 kronor per månad. Hushåll med en samlad inkomst över detta belopp betalar aldrig mer än maxbeloppet enligt exemplen längre ner.

Maxtaxan gäller från och med 2002-01-01, enligt beslut av kommunfullmäktige 2001-06-18 § 141.


Taxan gäller oavsett vistelsetid. Avgiften betalas 12 månader/år, utom vid uppehåll längre än tre månader. För syskon gäller en lägre avgift än för det barn som betalar högst avgift.

Avgifter i förskoleverksamhet från och med 2019-01-01

Barn 1
3 % av bruttoinkomsten dock högst 1.425kronor per månad

Barn 2
2 % av bruttoinkomsten dock högst 950 kronor per månad

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 475 kronor per månad

Barn 4
Ingen avgift  

Avgifter i skolbarnomsorgen/fritidshem från och med 2019-01-01

Barn 1
2 % av bruttoinkomsten dock högst 950 kronor per månad

Barn 2
1 % av bruttoinkomsten dock högst 475 kronor per månad

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 475 kronor per månad

Barn 4
Ingen avgift  

I syskongrupper med både förskolebarn och skolbarn räknas förskolebarn först och skolbarn därefter. Exempel: Ett förskolebarn 3 % + ett skolbarn 1 %. Två förskolebarn 3 %+2 % och två skolbarn 1 %+ 0 %.

Avgift för delad barnomsorgsplats

Inkomsttaket för maxtaxa är vid delad barnomsorgsplats 23 745 kronor per hushåll från och med 2019-01-01.

Avgift för förskolebarn med dubbla placeringar från och med 2019-01-01

Barn 1
3 % av bruttoinkomsten dock högst 712 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 2
2 % av bruttoinkomsten dock högst 475 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 237 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 4
Ingen avgift  

För skolbarn med dubbla placeringar från och med 2019-01-01

Barn 1
2 % av bruttoinkomsten dock högst 475 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 2
1 % av bruttoinkomsten dock högst 238 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 238 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 4
Ingen avgift  

Taxa för allmän förskola

Allmän förskola erbjuds, med minst 525 timmar per år, till 3-5-åringar. Den följer grundskolans verksamhetsår och är under den tiden avgiftsfri.

Även 3-5-åringar som redan har barnomsorg erbjuds allmän förskola med minst 525 timmar per år. Avgiften för barnomsorg reduceras då med 28 % från och med 15 augusti det år barnet fyller 3 år.

Reglerna för allmän förskola gäller från och med 2003-01-01. De aktuella reglerna är antagna av kommunfullmäktige 2011-05-30 § 135.

Bild

Bibliotekens avgifter och ersättningar

Om du lämnar tillbaka dina lån för sent måste du betala en förseningsavgift

(Gäller låntagare från 18 år. Inga övertidsavgifter på barnmedia)

Förseningsavgift: bok, ljudbok, film, 1 krona per lån och dag.

TV-spel: 10 kr per lån och dag.
(För försenat TV-spel tas avgift ut från 15 år.)

 

Vad händer om du skadar eller tappar bort det du lånar?

Förkommet lånekort: 20 kr

Bok (alla format)*

Vuxenbok: 300 kr

Barnbok: 200 kr

Tidskrift: 50 kr

Film: 500 kr

TV-spel: 700 kr

CD-rom*: 500 kr

Språkkurs*: 500 kr

Musik-CD: 200 kr

Barn-CD: 150 kr

Talbok: 150 kr

* Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Fjärrlån (utanför HelGe-samarbetet) Den summa som ägande bibliotek tar ut.

Biblioteket ansvarar inte för eventuella uppkomna skador på låntagarens tekniska utrustning.


Övriga avgifter

Utskrift/kopia i format A4/A3, svart-vit: 2 kr/ark

Kopiering ur bibliotekets material: 5 kopior gratis, därefter 2 kr/ark i format A4/A3

Artiklar från andra folkbibliotek: 5 kopior gratis, därefter 2 kr/ark i format A4/A3

Artiklar från universitets- och högskolebibliotek: 30 kr

Fjärrlån utanför Sverige: Enligt kostnad

Avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-25, KF §100 och 2017-09-25, KF § 107.

Färdtjänsttaxa

Ny färdtjänsttaxa från 2019-07-01

Zon

Vuxen

Zon

Barn och ungdom

1

50 kr

1

25 kr

2

60 kr

2

30 kr

3

75 kr

3

40 kr

4

95 kr

4

50 kr

5

115 kr

5

60 kr

6

135 kr

6

70 kr

7

150 kr

7

75 kr

8

165 kr

8

85 kr

9

180 kr

9

90 kr

10

220 kr

10

110 kr

 

Barn och ungdomstaxan gäller från 0 år till och med den dag som den färdtjänstberättigade fyller 20 år.

Här hittar du priser för riksfärdtjänst (SFS 1993:1148)

Vägavstånd

Egenavgift

0 - 100 km

105 kr

101 - 125 km

130 kr

126 - 150 km

165 kr

151 - 175 km

195 kr

176 - 200 km

220 kr

201 - 225 km

255 kr

226 - 250 km

275 kr

251 - 275 km

300 kr

276 - 300 km

320 kr

301 - 350 km

370 kr

351 - 400 km

420 kr

401 - 450 km

455 kr

451 - 500 km

480 kr

501 - 600 km

535 kr

601 - 750 km

600 kr

751 - 1000 km

655 kr

1001 - 1 250 km

680 kr

1 251 - 1 500 km

700 kr

1 501 km och längre

755 kr

 

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort betalar 70 procent av priset.

Idrottshallar - Ljusdals kommun

Gigantens A-hall

Klass 1

Bidragsberättigad förening
80 kr/timmen

Övriga
160 kr/timmen


Gymnasiehallen

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


Färilahallen

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen
Halv hall
40 kr/timmen


Övriga
140 kr/timmen
Halv hall
80 kr/timmen


Öjehallen

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


Tallåsenhallen

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


Giganten B-hall

Klass 3

Bidragsberättigad förening
60 kr/timmen

Övriga
120 kr/timmen


Gärdeåshallen

Klass 3

Bidragsberättigad förening
60 kr/timmen

Övriga
120 kr/timmen


Klass 4 administreras av respektive skola
Los gymnastiksal
Nor gymnastiksal
Nybo gymnastiksal
Ramsjö gymnastiksal


Med reservation för ändringar och felskrivningar

Miljötaxor

Musikskolan

Avgift

Till och med det år du fyller 20:
500 kr/termin

Från och med det år du fyller 21:
900 kr/termin

Från och med tredje syskonet:
0 kr/termin

Avgiften är en administrationsavgift och gäller från påbörjad termin. Ensembleundervisning är avgiftsfri för de elever som har enskild undervisning på musikskolan.

Instrumenthyra

I mån av tillgång kan stråk- och blåsinstrument hyras av musikskolan till en avgift av 400 kr/termin. Övriga instrument – prata med din musiklärare. Köp av blockflöjt bör ske i samråd med din lärare. Spel- och sångböcker köps av eleven själv.

Räddningstjänsten

Taxa för tillsyn
Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Grundavgift 1000 kronor.

Varje påbörjad timme debiteras med 600 kronor.

Simhallen Färila

Bad

Barn 0-6 år*

1 gång
35 kr

10 gånger
300 kr

12 månader
550 kr


Ungdom 7-17 år

1 gång
35 kr

10 gånger
300 kr

12 månader
550 kr


Vuxen

1 gång
50 kr

10 gånger
450 kr

12 månader
1 100 kr


Pensionär & studerande**

1 gång
35 kr

10 gånger
300 kr

12 månader
550 kr


Familj***

12 månader
1 650 kr


Avvikande priser kan förekomma vid speciella arrangemang t.ex. undet lovveckor.


*Barn 0-6 år badar gratis till myndig simkunnig betalande sällskap.

**Som pensionär räknas den som uppfyller försäkringskassans pensionsregler på heltid, vilket ska styrkas genom intyg. Som student räknas den som kan uppvisa studerandelegitimation (heltidsstudier) utfärdat av SFS, CSN, eller motsvarande. Även studerande på KOMVUX (eller dylikt) och som kan styrka pågående heltidsstudier, kan nyttja rabatten.
     

***Som familj räknas gifta/sambo med hemmaboende barn t o m 17 år.                  


Actic gym

Från 16 år. Inkl bad, spinning, dusch & bastu

1 månad
495 kr

4 månader
2 095 kr

4 månader med autogiro
4 x 489 kr

12 månader
3 495 kr

12 månader med autogiro
12 x 279 krSeniorer. Inkl bad, spinning, dusch & bastu

1 månad
495 kr

4 månader
1 695 kr

4 månader med autogiro
4 x 399 kr

12 månader
2 895 kr

12 månader med autogiro
12 x 229 krStuderande. Inkl bad, spinning, dusch & bastu*

1 månad
495 kr

4 månader
1 795 kr

4 månader med autogiro
4 x 419 kr

12 månader
2 995 kr

12 månader med autogiro
12 x 239 kr


Medlemsavgift 349 kr tillkommer

*Som student räknas den som kan uppvisa studerande­legitimation (heltidsstudier) utfärdat av SFS, CSN eller motsvarande. Även studerande på KOMVUX (eller dylikt) och som kan styrka pågående heltidsstudier, kan nyttja rabatten.                            


Spinning

Från 16 år

1 gång
70 kr

10 gånger
600 kr


Vattengymnastik

Vattengymnastik, flera olika typer av pass.

1 gång
20 kr
(OBS! Badavgift tillkommer)


Simskola

Simskola samt plask & lek

8 gånger
450 kr


Babysim

Babysim (godkänt av svenska babysimförbundet)

8 gånger
1 200 kr

                           

Med reservation för ändringar och felskrivningar

Tennishallen

Avgift

Minsta bokningsbara tid är en (1) timme.
Avgiften är 120 kr per bana och påbörjad timme.


Bokning

Bokning sker via Ljusdals kommuns fritidsenhet 0651-180 81 helgfri vardag kl 08.00-16.30. Vid bokning behövs ett kort med magnetremsa som kommer att användas för passage och belysning på bokad bana. För att kunna lägga in behörighet så behöver vi uppgifter om kortets nio (9) sista siffror, namn, adress, telefonnummer samt personnummer sex (6) siffror.


Handhavande

Entrédörr
1. Dra kort
2. Slå PIN-kod (grön lampa tänds)

Belysning
1. Dra kort i kortläsaren för bokad bana 1, 2 eller 3
2. Slå PIN-kod (grön lampa tänds)
3. Tryck **.  Ett kort pipljud hörs (nu är belysningen på bokad bana tänd så länge tidskoden på ditt kort gäller). Tänd endast den bana som ni har bokat (taxan gäller per tänd bana).


Observera. Glöm inte att släcka er tennisbana när ni spelat färdigt. Avgift tas ut under den tid bokad bana lyser.

För att släcka tänd tennisbana
1. Dra kort i kortläsaren
2. Tryck *0* (nu ska grön lampa släckas och belysningen är då avslagen)