Symbol för lättlästa sidor

Så fungerar kommunstyrelsen

I varje kommun finns det en kommunstyrelse.

Den ser till att kommunen sköter sitt arbete.

Kommunstyrelsen ska veta vad som händer i de olika nämnderna.

Det är de olika nämnderna du ska prata med om du vill ändra på någonting.

Nämndernas uppgift är att:

  • sköta sitt arbetsområde
  • lämna förslag till kommunfullmäktige
  • se till att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.