Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Agenda 2030, mål 10: Minskad ojämlikhet

  Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser.

 • Agenda 2030, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 • Agenda 2030, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor och en inkomst som går att leva på. Det eliminerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt.

 • Agenda 2030, mål 7: Hållbar energi för alla

  Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi, den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol.

 • Agenda 2030, mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Tillgång till vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och ett villkor för människors hälsa, för att kunna leva ett anständigt liv och för hållbar utveckling. Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla.