30 aktörer får bygdemedel från vindparkerna Svartvallsberget, Högkölen, Våsberget och Sörby

Bygdemedel från vindkraft är pengar som vindkraftsbolagen tilldelar föreningar och andra aktörer som på olika sätt ska användas för att utveckla bygden. Nyligen har beslut fattats om vilka aktörer som tilldelas 2022 års bygdemedel från vindparkerna Svartvallsberget, Högkölen, Våsberget och Sörby.

Varje år kan föreningar och andra aktörer ansöka om bygdemedel, pengar, från vindkraftsbolagen som en kompensation för att de nyttjar naturtillgångar i kommunen. Pengarna som tilldelas ska användas till att främja bygdens utveckling och vara till nytta för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

De ansökningar som kommer in för Svartvallsbergets vindpark bereds och beslutas av styrelsen för Svartvallsbergets vindkraftfond. De ansökningar som kommer in för vindparkerna Högkölen, Våsberget och Sörby bereds av Färilarådet, Ramsjö bygderåd och Järvsörådet innan beslut om tilldelning tas av kommunstyrelsen.

Den totala summan pengar som varje vindpark tilldelar aktörerna bygger på andelen producerad el.

Här kan du läsa vilka aktörer som tilldelas bygdemedel.

De ansökningar/aktörer som inte finns med i listan har avslagits.