Tilldelning av bygdemedel 2019

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, d.v.s. för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Svartvallsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Sjövästa Bygdegårds­förening

Installation av värme­pump.

20 000 kr

Färila Hembygds­förening

Renovering av tak på kornlada.

12 000 kr

Ljusdals Gymnastik­förening

Utveckla tränings­möjligheter och inköp av utrustning.

12 000 kr

Föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren

Ridå med backdrops.

10 000 kr

Sörby

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Järvsö Bergcykel­klubb

Järvsö Cykelprojekt – Järvsö Skills Park med 4 stationer.

200 000 kr

Järvsö­Rådet

”När byn växer” – Järvsös utvecklings­strategi.

150 000 kr

Järvsö Södra Byalag

”Aktivitet för rörelse” – lekanläggning i Nybo.

50 000 kr

Harsa Fastighets­ägar­förening

Fortsatt upprustning av Hälsingeleden.

50 000 kr

Järvsö Jakt och Sportfiske­klubb

Nytt markerings­system och anpassning av befintlig skjutkur.

40 000 kr

Järvsö Fiskevårds­områdes­förening

Upprustning av stuga och grill vid Kramstatjärn.

35 000 kr

Skästra­teatern

”Konsert­kassan” – en möjlighet för äldre funktions­hindrade.

30 000 kr

Järvsö­Rådet

Förstudie utveckling av Torön.

20 000 kr

Föreningen Järvsö Pride

”Järvsö Pride 2019” – event 5-7 juli 2019.

20 000 kr

Våsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Ramsjö Hembygds­förening

Renovering / upprustning av Ramsjö Hembygdsgård.

100 625 kr

Ramsjö Fiskevårds­områdes­förening

Anläggning av flugfiskebrygga.

50 000 kr

Ramsjö Byaråd Ekonomiska förening

Miljövårdande åtgärder.

16 200 kr