Tilldelning av bygdemedel 2022

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en ekonomisk kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Svartvallsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Färila-Revyn

Inköp av dator

10 000 kr

Sörby

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Järvsö operasällskap

Främjandet av operakonsten i Järvsö med omnejd. Operaveckan 25-31/7

15 000 kr

Föreningen Hälsingehambon

Utveckla IT och hemsida

5 000 kr

Sörvåga Intresseförening

Inköp av vassröjningsaggregat

20 000 kr

Hästbergs bygdegårdsförening

Radonavluftning dricksvatten

30 000 kr

Harsa fastighetsägareförening

Upprustning av vandringsleder i anslutning till Harsa

25 000 kr

Järvsö Hembygdsförening

Kulturstig Milsågen/övre Milån

20 000 kr

Skästrateatern

Framtagande av manus och musik till Skästrateatern i Järvsö.

40 000 kr

Järvsö Rotaryklubb

Upprustning av Trappstigen Järvsö till Öjebergets första nivå

35 000 kr

Karsjö Byalag

Vandringsled Offerberg

20 000 kr

Järvsö Ridklubb c/o Lise von Krusenstjerna

Anläggningshyra

10 000 kr

Västra Hälsinglands slöjdförening

Korgstämman i Järvsö år 2022

25 000 kr

Föränge-Sanna-Vik Byalag

Vidareutveckla Sannabadet i Järvsö

30 000 kr

Hälsinglands Hembygdskrets

Underhåll Bergmans skojegård Harsavallen

40 000 kr

Järvsörådets arbetsgrupp Isleden Järvsö

Investering sop och hyvel

42 500 kr

Kanotklubben Ljusnan

Inköp paddlingsutrustning

15 000 kr

Södra Järvsö byalag

Mines Badplats

100 000 kr

JärvsöRådet

Upprustning Järvsö Stationshus

50 000 kr

Våsberget

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Ramsjö Fiskevårdsförening

Inköp av sättfisk

20 000 kr

Ramsjö Bygderåd

Underhåll av fågeltornet i Ramsjö

4 200 kr

PRO Hennan

Studiecirkel och upptryckning av skrifter

9 000 kr

Högkölen

Sökande

Ändamål

Tilldelning

Näsbergs fritidsklubb

Nya badbryggor till badplatsen Finnsjön

65 000 kr

Färila-Revyn

Inköp av videokamera för dokumentation av våra aktiviteter

10 000 kr

Färila IF

Reparation byggnad vid B-plan och småstugor

49 500 kr

Färila Hembygdsförening

Fasadrenovering av stora huset, Färila Hembygdsgård etapp 2

100 000 kr

Hyttebo-Svedja samfällighetsförening

Rastplatser vid "Hytteborundan"

17 000 kr

FärilaRådet

Lagning av statyn Falatomingen samt informationsskylt

10 000 kr

Korskrogens Idrottsklubb

Åkgräsklippare

40 000 kr

FärilaRådet

Gapskjul och grillplats vid pulkabacke i Färila

50 000 kr

Färila skoterklubb

Inköp av ny skoterledssladd

30 000 kr