Aktivitetsbidrag

Ändamål

Bidraget avser att komplettera det statliga aktivitetsstödet.

Villkor

Varje gruppaktivitet skall anordnas i enlighet med de bestämmelser som gäller för att få statligt bidrag.

Bidrag

Bidrag utgår per gruppaktivitet med belopp som fastställs av kommunstyrelsen. Det nu gällande aktivitetsstödet fördelas inom åldersgruppen 7 – 25 år och utgår för närvarande med 20 kr per gruppaktivitet

Ansökan

Kopia av beslut om statligt lokalt aktivitetsstöd eller motsvarande. Där antalet godkända gruppaktiviteter anges. Ansökan skall göras två gånger per år, senast den 31 september för perioden 1/1 – 30/6 och den 30 mars för perioden 1/7 – 31/12. Ansökan görs på https://interbook.ljusdal.se/