Lokalbidrag inomhusanläggning

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening, som hyr inomhusanläggning/lokal, som används för ungdomsverksamhet eller som klubblokal/kansli.

Villkor

Lokalen skall vara belägen inom Ljusdals kommun och godkänd av fritidsenheten. I anläggningen/lokalen skall regelbunden verksamhet bedrivas. För att få bidrag till kanslilokal krävs att föreningen har anställd administrativ personal (minst 50%)

Bidrag

Kommunstyrelsen bidrar till anläggnings-/lokalkostnader med viss andel av hyreskostnaden och fastställer årligen aktuell bidragsprocent (subvention). Bidrag till hyra av kanslilokaler lämnas med max 10.000 kr per år.

Ansökan

Ansökan om bidrag erfordras endast i det fall lokal/anläggning hyrs av annan hyresvärd än kommunen. Ansökan skall vara fritidsenheten tillhanda senast den 30 april och avse kalenderåret innan. Vid anmodan skall föreningen förete vederbörliga verifikationer för kontroll av redovisningen. Ansökan görs på https://interbook.ljusdal.se/