Årliga verksamhetsbidrag till studieförbund, hembygdsföreningar och kulturföreningar

Årliga verksamhetsbidrag till studieförbund, hembygdsföreningar och kulturföreningar

  • Ansökan sker årligen enligt separat upprättade ansökningsrutiner som är specifika för studieförbund, hembygdsföreningar, kulturföreningar.
  • Fördelning av verksamhetsbidrag ur respektive budgetpost sker via separat upprättade fördelningskriterier.