Beslutade driftsbidrag till kulturföreningar med kommunalt uppdrag

Beslutade driftsbidrag till kulturföreningar med kommunalt uppdrag

  • Avtal mellan Ljusdals kommun och aktuell förening ska finnas upprättat, avseende föreningens löpande verksamhet och uppdrag.
  • Driftsbidraget rekvireras årligen genom att årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning skickas in till Ljusdals kommun.